Preskoči na vsebino

WUFF s tem dokumentom določa pravice in obveznosti do uporabnikov mobilne aplikacije WUFF in spletne strani wuff.si.

WUFF osebne podatke uporabnikov obdeluje in varuje odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo. Osebne podatke uporablja izključno za namen, za katerega so mu bili posredovani.

Skladno z veljavno zakonodajo ta dokument zajema naslednje informacije:

 • Informacije o podjetju
 • Zbiranje osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo
 • Podatki o ljubljenčkih
 • Vsebine, ki jih objavlja WUFF
 • Kje se hranijo podatki?
 • Posredovanje podatkov tretjim osebam
 • Čas hrambe podatkov
 • Pravice uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki

1 Informacije o podjetju

WUFF razvija storitve, ki uporabnikom pomagajo pri skrbi za hišne ljubljenčke. Registriran je v Sloveniji kot Wuff spletne storitve, d.o.o., davčna številka SI86808460, Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana, info@wuff.si.

2 Zbiranje osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo

Uporabnik z registracijo v storitev Wuff soglaša oziroma dovoljuje, da Wuff zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Ti podatki vključujejo:

 • ime, priimek, naslov, telefonske številke,
 • naslov elektronske pošte,
 • informacije, potrebne pri finančnih transakcijah vključno z bančnimi podatki,
 • podatke za dostop do uporabniškega profila,
 • glasovne zapise, video zapise in druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje.

WUFF podatke zbira in obdeluje za:

 • registracijo in aktivacijo računa,
 • delovanje digitalnih storitev,
 • tehnično podporo in podporo uporabnikom,
 • procesiranje naročil,
 • nadgradnje produktov in storitev,
 • trženjske aktivnosti,
 • povezovanje wuff storitev z drugimi pravnimi osebami,
 • izboljšanje tvoje nakupovalne izkušnje,
 • iz varnostnih razlogov,
 • druge namene, potrebne za uporabo storitev.

WUFF podatke obdeluje na podlagi več možnih pravnih podlag:

Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbenega razmerja.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:
Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o uporabniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetja.
Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje uporabnike kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje ne kontaktira ponovno tistih uporabnikov, ki so temu ugovarjali.
Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov temelji na soglasju, ki ga je uporabnik podjetju dal pri registraciji, naročilu storitve ali drugi transakciji s podjetjem. Soglasje se nanaša na namene, navedene v začetku točke 2.

3 Podatki o ljubljenčkih

Storitve WUFF uporabniku omogočajo, da podatke o svojih ljubljenčkih hrani, obdeluje in jih deli med člani svoje skupine. Teh vsebin WUFF ne obravnava kot osebne podatke. Uporabniki so sami odgovorni za vsebino teh objav. WUFF teh podatkov ne nadzoruje, ima pa pravico do vpogleda vanje na željo uporabnika, oziroma v primeru odpravljanja tehničnih težav.
WUFF si pridržuje pravico, da vso komunikacijo uporabnikov in objave razkrije, kadar to zahteva zakon ter objave kadarkoli tudi umakne brez navedbe razloga.

4 Vsebine, ki jih objavlja WUFF

Vsebina na tem portalu je informativne narave in ne more nadomestiti obiska pri veterinarju. Prosimo, da se v primeru zdravstvenih težav živali obrnete na izbranega veterinarja.

WUFF ne odgovarja za točnost objavljenih informacij in kontaktnih podatkov, ki so objavljeni na spletni strani ali v aplikaciji.

5 Kje se hranijo podatki

WUFF se pri razvoju trudi, da podatke shranjuje v varna okolja in jih ščiti pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem. Zajeti podatki so shranjeni v informacijskih sistemih na strežnikih kvalitetnih zunanjih ponudnikov storitev.

6 Posredovanje podatkov tretjim osebam

WUFF bo vse podatke posredoval izključno tistim, ki morajo te podatke imeti za procesiranje naročil in zagotavljanje svojih storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le tistim svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov.

Nekateri od teh pogodbenih partnerjev in povezanih oseb imajo lahko sedež zunaj države prebivališča uporabnika in z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s prenosom podatkov na te osebe in v te države. Enako velja za primer prevzema podjetja WUFF – podatki so lahko preneseni na nove lastnike.

7 Čas hrambe podatkov

WUFF hrani vaše podatke le tako dolgo, kolikor so potrebni. WUFF podatke lahko hrani dlje, a le na način, da jih ni mogoče več povezati z vami. Podatke o plačilih hrani le tako dolgo, dokler je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic iz naslova plačil, reklamacij.

8 Pravice uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki

V skladu s tem pravilnikom o zasebnosti in zakonom imate pravico:

 • Zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, do posodobitve ali izbrisa podatkov, ki jih imamo o vas. Če teh dejanj ne morete izvesti sami, se obrnite na nas, da vam pomagamo. Tako lahko prejmete tudi kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
 • Zahtevati popravek osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Pravico imate, da popravite vse nepopolne ali netočne podatke, ki jih imamo o vas.
 • Ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov. Ta pravica obstaja, kadar se kot pravno podlago za našo obdelavo sklicujemo na zakoniti interes in kadar obstaja v vašem primeru posebnost, zaradi katere želite ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov. Pravico do ugovora imate tudi, kadar obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • Zahtevati prenos vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo posredovali vam ali tretji osebi, ki ste jo izbrali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Upoštevajte, da ta pravica velja le za avtomatizirane podatke, za katere ste nam dali soglasje za njihovo uporabo ali če smo podatke uporabili za izpolnitev pogodbe z vami.
 • Odvzem soglasja. Pravico imate preklicati soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov. Če umaknete soglasje, vam morda ne bomo mogli zagotoviti dostopa do nekaterih storitev.

Prošnje po ukinitvi osebnih profilov in trajnem brisanju podatkov, kot tudi morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, lahko pošljete na elektronski naslov info@wuff.si.